środka, 21 lutego 2018 napisz DONOS@
********************************************************************

WARUNKI REKRUTACJI DO GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015

Wyboru gimnazjum, w obwodzie którego uczeń zamieszkuje, dokonują Rodzice/Opiekunowie Prawni wypełniając ZGŁOSZENIE kandydata do klasy pierwszej, które będzie można pobrać ze strony internetowej gimnazjum .Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie gimnazjum obwodowego.
Wyboru gimnazjum spoza obwodu dokonują Rodzice/Opiekunowie Prawni wypełniając WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, który będzie można pobrać ze stron internetowej gimnazjum. Druk wniosku będzie także dostępny w sekretariacie szkoły.
     Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku do szkoły Rodzice/Opiekunowie Prawni mają czas od 23 marca do 30 kwietnia 2014 r.


W tym okresie zachęcamy do:
*uczestnictwa w dniach otwartych , które odbędą się w naszej szkole dn.30 marca 2014 r.
*spotkanie z rodzicami  uczniów klas pierwszych przyjętych do PG nr 9 w Łomży odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014 godz. 14.00 r.
  

Szczegóły rekrutacji oraz potrzebne załączniki poniżej: 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 27 lutego 2014 21:31
Data ostatniej edycji: pt, 28 lutego 2014 14:38:50

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0