sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@
***************************************************************

MAMY SWOJĄ WŁADZĘ W SZKOLE!!!

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
-Przewodnicząca - Jolanta Jurkowska kl. III b
-Zastępca- Magdalena Ferenc kl. III a
-Sekretarz – Natalia Chełastowska kl. III b
-Skarbnik – Tomasz Gołaś kl. II a

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
1.    Andrzejczyk Michał kl. Id
2.    Karman Daniel kl. I b
3.    Sasinowska Milena kl. III a
4.    Kaczyński Hubert kl. III a
5.    Modzelewska Wiktoria kl. I a
6.    Witczak Wioleta kl. I a
7.    Krajewski Adrian kl. I a
8.    Konert Michalina kl. I a
9.    Tadaj Dawid kl. II a
10.    Jemielity Krzysztof kl. III a
11.    Szczech Karolina kl. III d
12.    Szyjko Cezary kl. III d
13.    Łada Sylwia kl. III d
14.    Kuplińska Joanna kl. I a
15.    Reglewska Klaudia kl. I b
16.    Kowalewski Daniel kl. III a

Zadania Samorządu Uczniowskiego:
-   jest reprezentantem dążeń i interesów wszystkich uczniów w szkole wobec dyrekcji i nauczycieli, wobec przedstawicieli Rady Rodziców i innych uczniów;
-  pełni funkcję koordynatora działalności samorządowej młodzieży w klasach, reguluje i kieruje trybem życia szkolnego, może również rozszerzać swą działalność na pracę świetlicy, biblioteki;
-  organizuje życie wewnętrzne młodzieży na terenie szkoły;
-  spełnia rolę gospodarza szkoły, klasy i otoczenia;
-  uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;
-  zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród;
-  działa według opracowanego planu pracy.


PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO PONIŻEJ

Publiczne Gimnazjum nr 9
śr, 15 stycznia 2014 22:45
Data ostatniej edycji: so, 18 stycznia 2014 15:57:57

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0