Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 09 czerwca 2023 napisz DONOS@

EFEKTY WDRAŻANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9

 

Innowacja pedagogiczna

Efekty wdrażania innowacji

Czas trwania innowacji

„Znam środowisko,
w którym żyję”

Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych umożliwiła gimnazjalistom:

- zdobycie nowych wiadomości i umiejętności oraz  podniesienie kluczowych kompetencji;

- zwiększenie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi;

- uzmysłowienie o zasadności zdobywania wiedzy oraz wskazała jej praktyczne zastosowanie w życiu codziennym;

- zwiększenie sukcesów w różnych konkursach przedmiotowych, a także poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej;

- podniesienie  poziomu uzyskanych rocznych wyników edukacyjnych z przedmiotów : biologia i  geografia;

- poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o historii i zabytkach naszego regionu;

- utożsamianie się z własnym regionem, poszanowanie kultury
i tradycji własnego regionu;

- posługiwania się mapą i planem w terenie;

- poznanie środowiska przyrodniczego Bagien Biebrzańskich- gatunki roślin i zwierząt;

- poznanie środowiska przyrodniczego płazów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;

- poznanie środowiska przyrodniczego regionu i historii miejscowości na trasie przemarszu  podczas rajdu
„ Poznajemy Kurpiowszczyznę”

- umiejętność  oznaczania  gatunków, umiejętność porównania  budowy morfologicznej traw i turzyc;

- poznanie  cech charakterystycznych rzeki, oznaczanie  jakości  pobranej wody na podstawie indeksu biotycznego;

- zapoznanie  ze strukturą gleby, jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz rozpoznawanie podstawowych  organizmów glebowych;

- poznanie gatunków zwierząt, grzybów i roślin występujących w Nadleśnictwie Nowogród;

-  rozpoznawanie na ścieżce edukacyjnej Gminy Nowogród  różnych systemów korzeniowych  drzew, rozpoznawanie gatunków roślin, które mają wpływ na zdrowie człowieka.

W ramach realizacji działań innowacyjnych szkoła nawiązała współpracę z:

- Dyrekcją Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Nadleśnictwem Łomża oraz Narwiańskim Parkiem Narodowym
z siedzibą w Kurowie.

Od lutego 2014 r.
do czerwca 2016 r.

„Dziennikarskim okiem”

Wiedza z zakresu dziennikarstwa umożliwiła gimnazjalistom:

- uzyskiwanie lepszych wyników
z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej;

- efektywne przygotowanie się do udziału w konkursach przedmiotowych;

- doskonalenie umiejętności publicznego prezentowania swojej pracy;

- zbudowanie większej pewności siebie podczas prezentacji projektów czy przeprowadzania wywiadów.

W ramach realizacji działań innowacyjnych szkoła nawiązała współpracę z:

- lokalnymi dziennikami i mediami (redakcja tygodnika „Kontakty”, redakcja „Głosu Katolickiego” i „Radiem Nadzieja”;

- oraz Teatrem „SHOW” z Wrocławia.

od września 2013 r.
do maja 2016 r.

„Program wychowawczy klasy wdrażania uczniów do urzeczywistnienia wartości ewangelicznych, jako wartości uniwersalnych dla każdego człowieka”

Wiedza z zakresu wartości ewangelicznych umożliwiła gimnazjalistom:

- większą świadomość potrzeby dojrzałego funkcjonowania w życiu szkoły, rodziny, kościoła oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji w życiu codziennym;

- stanie się świadomymi kreatorami własnej osobowości;

- przygotowanie na podstawie wiedzy i wytworzonych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego oraz funkcjonowania
w środowisku, w którym żyją;

- zapoznanie się z bogactwem kultury chrześcijańskiej Polski i Europy podczas uczestnictwa w wycieczce do Muzeum Diecezjalnego oraz w wycieczce edukacyjnej do Krakowa.

W ramach realizacji działań innowacyjnych szkoła nawiązała współpracę z:

- redakcją „Głosu Katolickiego”
i „Radiem Nadzieja”;

- oraz Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

od września 2013 r.
do czerwca 2015 r.

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 26 września 2016 15:09
Data ostatniej edycji: pon, 03 października 2016 15:09:17

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę