Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 20 kwietnia 2024 napisz DONOS@

EFEKTY WDRAŻANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9

 

Innowacja pedagogiczna

Efekty wdrażania innowacji

Czas trwania innowacji

„Znam środowisko,
w którym żyję”

Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych umożliwiła gimnazjalistom:

- zdobycie nowych wiadomości i umiejętności oraz  podniesienie kluczowych kompetencji;

- zwiększenie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi;

- uzmysłowienie o zasadności zdobywania wiedzy oraz wskazała jej praktyczne zastosowanie w życiu codziennym;

- zwiększenie sukcesów w różnych konkursach przedmiotowych, a także poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej;

- podniesienie  poziomu uzyskanych rocznych wyników edukacyjnych z przedmiotów : biologia i  geografia;

- poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o historii i zabytkach naszego regionu;

- utożsamianie się z własnym regionem, poszanowanie kultury
i tradycji własnego regionu;

- posługiwania się mapą i planem w terenie;

- poznanie środowiska przyrodniczego Bagien Biebrzańskich- gatunki roślin i zwierząt;

- poznanie środowiska przyrodniczego płazów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;

- poznanie środowiska przyrodniczego regionu i historii miejscowości na trasie przemarszu  podczas rajdu
„ Poznajemy Kurpiowszczyznę”

- umiejętność  oznaczania  gatunków, umiejętność porównania  budowy morfologicznej traw i turzyc;

- poznanie  cech charakterystycznych rzeki, oznaczanie  jakości  pobranej wody na podstawie indeksu biotycznego;

- zapoznanie  ze strukturą gleby, jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz rozpoznawanie podstawowych  organizmów glebowych;

- poznanie gatunków zwierząt, grzybów i roślin występujących w Nadleśnictwie Nowogród;

-  rozpoznawanie na ścieżce edukacyjnej Gminy Nowogród  różnych systemów korzeniowych  drzew, rozpoznawanie gatunków roślin, które mają wpływ na zdrowie człowieka.

W ramach realizacji działań innowacyjnych szkoła nawiązała współpracę z:

- Dyrekcją Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Nadleśnictwem Łomża oraz Narwiańskim Parkiem Narodowym
z siedzibą w Kurowie.

Od lutego 2014 r.
do czerwca 2016 r.

„Dziennikarskim okiem”

Wiedza z zakresu dziennikarstwa umożliwiła gimnazjalistom:

- uzyskiwanie lepszych wyników
z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej;

- efektywne przygotowanie się do udziału w konkursach przedmiotowych;

- doskonalenie umiejętności publicznego prezentowania swojej pracy;

- zbudowanie większej pewności siebie podczas prezentacji projektów czy przeprowadzania wywiadów.

W ramach realizacji działań innowacyjnych szkoła nawiązała współpracę z:

- lokalnymi dziennikami i mediami (redakcja tygodnika „Kontakty”, redakcja „Głosu Katolickiego” i „Radiem Nadzieja”;

- oraz Teatrem „SHOW” z Wrocławia.

od września 2013 r.
do maja 2016 r.

„Program wychowawczy klasy wdrażania uczniów do urzeczywistnienia wartości ewangelicznych, jako wartości uniwersalnych dla każdego człowieka”

Wiedza z zakresu wartości ewangelicznych umożliwiła gimnazjalistom:

- większą świadomość potrzeby dojrzałego funkcjonowania w życiu szkoły, rodziny, kościoła oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji w życiu codziennym;

- stanie się świadomymi kreatorami własnej osobowości;

- przygotowanie na podstawie wiedzy i wytworzonych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego oraz funkcjonowania
w środowisku, w którym żyją;

- zapoznanie się z bogactwem kultury chrześcijańskiej Polski i Europy podczas uczestnictwa w wycieczce do Muzeum Diecezjalnego oraz w wycieczce edukacyjnej do Krakowa.

W ramach realizacji działań innowacyjnych szkoła nawiązała współpracę z:

- redakcją „Głosu Katolickiego”
i „Radiem Nadzieja”;

- oraz Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

od września 2013 r.
do czerwca 2015 r.

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
pon, 26 września 2016 15:09
Data ostatniej edycji: pon, 03 października 2016 15:09:17

W PRZYSZŁOŚĆ BEZ OBAW

 

Fundusze w wysokości 157 784,97 zł pozyskane z EFS Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wykorzystane zostały w okresie X 2012 r. - VII 2013 r. na podniesienie poziomu opanowania kompetencji kluczowych u uczniów kl. 2 i 3 PG nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży. W ramach projektu zorganizowano:

- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,

- zajęcia terapii pedagogicznej,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- koł zainteresowań.

Uczniowie klas trzecich objęci zostali wsparciem doradcy zawodowego. W projekcji zostało objetych wsparciem 111 uczniów.

Więcej informacji na stronie:

www.wprzyszloscbezobaw.jimdo.com

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 10 września 2015 10:03
Data ostatniej edycji: cz, 10 września 2015 10:06:29

ENERGIA ELEKTRYCZNA – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

 

Projekt był laureatem Konkursu Grantowego „Sieć dobrych pomysłów” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z inicjatorem konkursu - Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. Grant ufundował PSE Operator S.A. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Regulacji Energetyki.

 

Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu oszczędzania energii elektrycznej. Inicjatorami wszystkich działań w szkole byli członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego. Projekt realizowano w 2012 r.

W ramach projektu członkowie SKE i część uczniów z gimnazjum wzięło udział w wyjściach i wyjazdach edukacyjnych:

- Podczas spotkania z pracownikami lokalnej stacji energetycznej członkowie SKE dowiedzieli się ile energii zużywa Łomża i okoliczne miejscowości oraz na czym polega praca w takiej stacji.

- Wyjazd do Farmy Wiatrowej w Białej Wodzie poszerzył wiedzę 50 uczniów gimnazjum na temat pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest wiatr. Młodzież poznała zalety takiego sposobu pozyskiwania prądu oraz liczne korzyści wynikające z tego dla środowiska.

- W czasie wycieczki do Kurowa członkowie SKE uczestniczyli w wykładzie na temat alternatywnych źródeł energii. Dzięki wizycie w Narwiańskim Parku Narodowym dowiedzieli się, gdzie w Polsce można pozyskiwać prąd z odnawialnych źródeł i jakie niesie to korzyści dla środowiska naturalnego. Wycieczka została zorganizowana zamiast wyjazdu na „Bramę na Bagna”, ze względu na dogodny termin wyjazdu i tematykę wykładu związaną z realizowanym projektem.

- Przedstawiciele klas III wzięli udział w rajdzie rowerowym w czasie, którego zachęcali mieszkańców Gminy Łomża do oszczędzania energii w domu i w pracy. Rajd odbył się z miejscowości Krzewo do Bronowa.

Cała społeczność uczniowska uczestniczyła w godzinie wychowawczej na temat oszczędzania energii oraz była zaangażowana w budowanie oszczędnego domu.

 

Więcej informacji o działaniach podjętych w ramach projektu na stronie:

http://szkolnekoloekologiczne.jimdo.com

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
cz, 10 września 2015 10:00
Data ostatniej edycji: pon, 03 października 2016 15:10:51

ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE

 

W latach 2009 – 2012 w naszym gimnazjum realizowany był projekt współorganizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. pod tytułem  „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”. Istotą projektu był rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości poprzez organizację dodatkowych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Ruchu Naukowego, w oparciu o współpracę uczelni wyższych ze szkołami, wyrażoną m.in. prowadzeniem zajęć dla uczniów przez nauczycieli szkół oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.

 

Założeniem projektu była realizacja zajęć w atrakcyjnej i przystępnej formie dla dwóch dziesięcioosobowych grup uczniów. Zajęcia prowadzone były w z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych wykorzystujących m. in. metodę projektu, materiały e-learnigowe, nowoczesne narzędzia dydaktyczne i wielofunkcyjny portal umożliwiający m.in. udostępnianie materiałów e-learningowych, prowadzenie e-kronik zespołów, uczestnictwo w forach i grupach dyskusyjnych.

 

Praca nad każdym projektem trwała jeden semestr i kończyła się przygotowaniem prezentacji multimedialnej przedstawiającej zmagania grupy z wybranym tematem. Przygotowane prezentacje oceniane były przez specjalistów z danej dziedziny, pracujących na co dzień na Uniwersytecie w Białymstoku. Spośród nadesłanych prac wyróżnionych było 50 grup, które otrzymywały nagrody. Przedstawiciele grupy wraz z opiekunem mieli zaszczyt uczestniczyć w Festiwalu Naukowym.

 

Uczniowie grupy prowadzonej przez panią Monikę Rong za swoje prace wyróżnieni byli aż trzy razy.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę